Концепт со Ина

Share This Post

На 25.05.2015 М-р Неџад Мехмедовиќ, програмски координатор на школата за Јавни Политики |Мајка Тереза| гостуваше во oпштествено-политичкиот магазин “Концепт со Ина” на радио Слободна Македонија.

 

 

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=jUgxhOLob0c

 

 

 

More To Explore