Конференција за безбедносните предизвици на Балканот и пошироко

Share This Post

За случувањата во Куманово не е потребна меѓународна истрага, но е неопходна истрага која ќе ги утврди вистинските причини, учесници и организаторите и подготвувачите на вооружениот инцидент, сметаат експерти по безбедност. Тие денеска во Охрид учествуваат на меѓународна конференција на која се дебатира за безбедносните предизвици со кои се соочуваат Балканот и неговата поширока околина. Според некои од учесниците, потребна е политичка волја кај властите за целиот случај да се истражи до крај.

„Ние како држава треба да имаме одговори и не треба да гледаме меѓународната јавност и меѓународните фактори да решаваат за прашања од нашата беззбедност и најдобро е тоа сами да го направиме“, рече Жидас Даскаловски-Универзитетски професор…

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support