Истражување ЦИКП: Владата и министерствата со најлоши оценки за добро управување

Share This Post

Анализите за доброто управување во Македонија покажува лоши резултати. Нетранспарентност и неотчетност во трошењето на народните пари се главните забелешки на институциите во водењето политики. Најслаби резултати биле забележани во следењето прописи и известување за јавни политики со просек од 6 проценти, по што следува и буџетската транспарентност и отчетност со 8 проценти, покажала анализата на Центарот за истражување и креирање политики…

More To Explore