Инфографик: Кој управува со кризните штабови на локално ниво?

Share This Post

📊👩Истражувањата покажуваат дека на глобално ниво менаџирањето со кризата предизвикана од вирусот Ковид-19 е поуспешно во земјите предводени од жени.

❓Кој управува со општинските кризни штабови кај нас?

♀️♂️За ефикасно справувањето со последиците настанати од Ковид-19 пандемијата на локално ниво од исклучителна важност е да се вклучи родовата перспектива во секој аспект од процесот на консултирање и носење одлуки поврзани со кризните мерки и политики.

More To Explore