Инфографик: Кој раководи со секторите и одделенијата во општините?

Share This Post

⚖Анализата покажува речиси постигната родова рамноправност во раководењето со сектори и одделенија на општините. Сепак, родово стереотипните раководни позиции се застапени во значајна мера.

♀️♂️Раководењето со различни сектори и одделенија на локално ниво може да биде ефикасно само доколку мажите и жените добијат еднакви можности при назначување, а родово стереотипните позиции се искоренат.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support