Инфографик: Каде е местото на жените во општините?

Share This Post

Од анализираните 9 раководни позиции во 17те општини, освен како координаторки за еднакви можности и директорки на градинки жените се помалку застапени на сите останати позиции на донесувачи на одлуки на локално ниво.
Родово стереотипните работни позиции негативно влијаат врз можноста мажите и жените да ги остварат своите потенцијали во потполност.
Родовата анализа е спроведена во рамки на проектот „Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост“.

More To Explore