Инфографик – Извештај за Отворена Влада

Share This Post

Тој се заснова на репрезентативна анкета на 1584 испитаници кои беа анкетирани во периодот од 8 – 13 Февруари 2014. Истражувањето беше направено пред почетокот на сите политички активности поврзани со претстојните претседателски избори со цел да се добијат политички непристрасни резултати.

TBD
TBD

More To Explore