Инфографик: Вклученост на жените во процесите на донесување одлуки на локално ниво

Share This Post

Во рамки на кампањата „Месец на родова рамноправност во донесувањето одлуки“ го споделуваме со вас првиот инфографик.
🔎 Од вкупниот број анализирани општини само две – општина Македонска Каменица и општина Старо Нагоричане се водени од жени.
❗️Потребно е зголемување на застапеноста на жените на сите нивоа на донесување одлуки вклучувајќи ги и единиците на локалната самоуправа. Унапредувањето на родовата рамноправност на локално ниво е од исклучителна важност за зајакнувањето на општеството.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support