Инфографик: Вклученост на жените во процесите на донесување одлуки на локално ниво

0
393

Во рамки на кампањата „Месец на родова рамноправност во донесувањето одлуки“ го споделуваме со вас првиот инфографик.
🔎 Од вкупниот број анализирани општини само две – општина Македонска Каменица и општина Старо Нагоричане се водени од жени.
❗️Потребно е зголемување на застапеноста на жените на сите нивоа на донесување одлуки вклучувајќи ги и единиците на локалната самоуправа. Унапредувањето на родовата рамноправност на локално ниво е од исклучителна важност за зајакнувањето на општеството.