Интервју на извршниот директор на Center for Research and Policy Making, Marija Risteska за Inovativnost

Share This Post

Прочитајте го интервјуто на извршниот директор на Center for Research and Policy Making, Marija Risteska за Inovativnost на тема: социјални претпријатија, проектот Smart Start и Добрите брендови од Македонија. (ТУКА…)

 

More To Explore