Индустриски односи во Европа 2010

Share This Post

Оваа публикација претставува превод на дел од извештајот на вропската комисија„ ИНДУСТРИСКИ ОДНОСИ  2010„. Публикувањето на овој извештај е дел од активностите  спроведени во рамките на проектот „ Влијанието на економската криза врз националните системи за индустриски односи: Политички одговорни како главни мерки за опоравување од кризата, финансиран од ЕУ – Директоратот за вработување, социјални работи и вклученост.

Download File

More To Explore