Индекс за добро управување во Македонија

Share This Post

             Во периодот од 2 до 5 Јули 2015 год  претставниците на ЦЕРИ и ПОЛИТЕА ќе бидат дел од Работилницата за добро управување на национално ниво која е во организацја на ЦИКП од Скопје и се одржува во хотелот  Гарден во Охрид. Во рамките на оваа работилница учесниците од граѓанскиот сектор и претставниците од националните институции ќе имаат можност да се запознаат со проектот – Индекс за добро управување во Македонија кој го имплементира ЦИКП и преку запознавање со индикаторите кои го сочинуваат индексот ќе можат активно да се вклучат во искористување на резултатите кој ќе ги генерира истражувањето предвидено во рамките на проектото. Предавачи на работилницата ќе бидата: Младен Момчиловиќ кој ќе ги запознае учес- ниците со проблематиката на мониторинг и евалуација во област на доброто владеење и улогата на невладините организации во следењето на доброто владеење. Д-р Дане Талески кој ќе се осврне на проектите за добро владеење во регионот, д-р Марија Ристеска, ЦИКП која ќе го претстави проектот Индекс за добро управување во Македонија и м-р Александар Цеков ЦИКП кој ќе ги запознае учесниците во работилницата со рамката на индикатори за следење на добро управување во Македонија…

 

More To Explore