Изјава за Дневник

Share This Post

Најдобро е реформите кои и се потребни на Македонија во рамките на демократизација и Европеизација да се донесат со консензус на партиските елити и јавноста. Секакви експертски совети од ЕУ во насока на извештајот на Прибе и негов евентуален повторен, зголемен ангажман би биле контрапродуктивни ако не се врамени во македонски процеси, т.е. доколку пристапот не е насочен кон наше, домашно консолидирање засновано на локални договори и анализи. Повеќе тука.

More To Explore