Изнаоѓање на механизми за формализирање на неформалното вработување

Share This Post

Во текот на вчерашниот ден, д-р. Марија Ристеска и Кристијан Трајковски од ЦИКП и Оливер Начевски од ГИЗ GIZ North Macedonia остварија средба со Секретарот на Советот на Сојуз на синдикатите на Македонија, Златко Цветковски, шефот на кабинетот на претседателот на ССМ, Слободан Трендафилов и советничката Кристина Јордановска.


Беше договорено дека во наредниот период заеднички ќе биде пристапот на креирање на реформата која треба да даде значаен придонес во формализирањето на неформалната работа, а главна цел да биде заштита на интересите на работниците и заштита на нивните работнички права, а за што ќе биде потребно значаен придонес да дадат сите надлежни државни институции.

Преземено од Фејсбук страницата на Сојузот на синдикати на Македонија

More To Explore