ИЗВЕШТАЈ / РАБОТИЛНИЦА – ЕФЕКТИВНИ ЈАВНИ УСЛУГИ И ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ НА ЛОКАЛНО НИВО

Share This Post

Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) во рамките на проектот финансиран од Европската Унија ,,Застапување за отворена влада: поставување на агендата на граѓанското општество и мониторирање на владините акциски планови“ и поддржан од Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) ја одржа третата работилница со тема Ефективни јавни услуги и добро владеење на локално ниво за процесот за креирање на третиот Акционен план за Отвореното владино партнерство (ОВП) 2016-2018 година…

More To Explore