Извештај од Анкета за пред-проценка на интересите и потребите на работните групи за Отвореното владино партнерство

Share This Post

,,Центарот за истражување и креирање политики“ спроведе анкета во рамките на проектот Застапување за отворена влада: поставување на агенда и мониторинг на имплементацијата на акционите планови од страна на граѓанското општество финансиран од ЕУ и со поддршка од Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП), за да ја испита запознаеноста на граѓанските организации со глобалната иницијатива Отворено владино партнерство и нивната подготвеност за учество во процесот на подготовка на третиот акционен план ОВП 2016-2018, односно во спроведувањето на акциониот план ОВП 2014-2016.

Според резултатите 77 проценти одговориле дека не биле вклучени во процесот на подготовка и имплементација на акциониот план за ОВП 2014-2016, а 78 проценти покажаа интерес за приклучување кон процесот за подготовка на акциониот план за 2016-2018 година.

Испитаниците, исто така, предложија препораки и мерки кои можат да се разгледуваат за време работилниците на работните групи.“

 

 SURVEY REPORT

 ИЗВЕШТАЈ ОД АНКЕТА

 

 

 

 

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support