Извештај за транзициона правда во РМ, 2010-2011

Share This Post

Овој извештај е резултат на систематско следење на напредокот на процесот на транзициона правда во земјите кои произлегоа од распадот на СФРЈ. Регионалниот тим кој стои зад ова истражување е составен од следните невладини организации…

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support