Извештај за транзициона правда во РМ, 2010-2011

0
1162

Овој извештај е резултат на систематско следење на напредокот на процесот на транзициона правда во земјите кои произлегоа од распадот на СФРЈ. Регионалниот тим кој стои зад ова истражување е составен од следните невладини организации…