Известување до медиумите бр. 3

Share This Post

Работилница бр. 2: 

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МEДИУМСКОТО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКРИЕНАТА ЕКОНОМИЈА И КОРУПЦИЈА: НАЈНОВИ ТРЕНДОВИ И ЕВРОПСКИ ИСКУСТВА

Во текот на месец октомври 2014 година, Центарот за истражување и креирање на политики (ЦИКП) спроведе теренска анкета на репрезентативен примерок од 1116 испитаници на територијата на Република Македонија со цел да ги утврди различните форми на скриени економски активности. Дел од резултатите беа презентирани за време на работилницата одржана на 28.11.2014 година во Скопје на тема “Зајакнување на мeдиумското известување за скриената економија и корупција: најнови трендови и европски искуства.” Во продолжение на истата тема од страна на новинарите беа подигнати различни поврзани теми и прашања на кои се обедоа да дадат одговор Емил Шурков од ЦИКП и Руслан Стефанов од Центарот за изучување на демократијата од Бугарија и Питер Родџерс – Професор по меѓународен бизнис на Универзитетот во Шефилд, Велика Британија…

 

More To Explore