ЗА СОЦИЈАЛЦИТЕ ТРЕБА РАБОТА, А НЕ НАГРАДНО ВРАБОТУВАЊЕ

Share This Post

Треба секој да може да конкурира, а при изборот во случај на исти квалитети да му се даде предност на некој од социјално загрозената група. Тоа би било афирмативна акција. Во секој друг случај се врши дискриминација врз другите, бидејќи немаат право да се натпреваруваат, а пред законот се еднакви – Марија Ристеска

ПОМОШ НА ЗАГРОЗЕНИТЕ ИЛИ ДИСКРИМИНАЦИЈА НА ДРУГИТЕ?

Дали знаете врз основа на кои критериуми се избира советникот на премиерот за надворешни работи, директорот на Агенцијата за млади и спорт или членот на Регулаторната комисија за енергетика? Овие работни места беа објавени како слободни во владиниот оглас чиј краен рок за конкурирање беше 31 мај годинава, но сѐ уште не е јасно дали и тогаш при избирањето е ценета социјалната компонента, па во случај на неколку кандидати со слични квалитети предност добивале оние што имаат пониска социјална положба…(More…)

 

 

More To Explore