Прва сесија – зајакнување на внатрешните и мобилизациски способности

20–21 октомври 2009 , Хотел Алпина, Маврово

 

ДНЕВЕН РЕД

 

Вторник, 20 октомври 2009

09:00              Поаѓање за Маврово (за учесниците од Скопје)

11:00              Пристигнување и регистрација на учесниците

11:30              Добредојде и вовед – претставување на невладините организации, преглед на содржините и дискусија околу очекувањата и потенцијалните резултати (со кафе)

12:30              Работилница 1 Развој на јавни политики засновани на докази (со вклучена работа во групи)

14:45              Ручек

15:45              Работилница 2 Истражувачки методи и планирање истражувачки активности (со вклучена работа во групи)

17:15              Работилница 3 Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

18:15              Вежба во групи: Решавање на конфликти и преговарање (со кафе)

19:15              Вечера

Зајакнување на граѓанското учество во законодавниот процес е програма која ја спроведуваат Националниот демократски институт за меѓународни работи (НДИ) и Институтот за парламентарна демократија (ИПД) со финансиска поддршка на Националната фондација за демократија (НЕД).

 

Среда, 21 октомври 2009

08:30 Појадок

09:30 Преглед на претходниот ден и претставување на резултатите произлезени од вежбата во групи – решавање на конфликти и преговарање

10:30 Работилница 4 Група А: Анализа на засегнатите страни

Работилница 5 Група Б: Мобилизирање на членството и градење на мрежи/коалиции на граѓански организации

12:00 Кафе

12:15 Работилница 4 Група Б: Анализа на засегнатите страни

Работилница 5 Група А: Мобилизирање на членството и градење на мрежи/коалиции на граѓански организации

13:45 Претставување на планот за мобилизирање на членството на невладините организации (дел од работилница 5)

14:30 Истражувачка задача (дел од работилница 2), евалуација на настанот и завршно обраќање

15:15 Ручек

16:30 Поаѓање за Гостивар и Скопје

 

Зајакнување на граѓанското учество во законодавниот процес е програма која ја спроведуваат Националниот демократски институт за меѓународни работи (НДИ) и Институтот за парламентарна демократија (ИПД) со финансиска поддршка на Националната фондација за демократија (НЕД).