Започна десеттиот Светски форум за демократија 2022

Share This Post

Претставници на Школата за јавни политики “Мајка Тереза” учествуваат на десеттиот Светски форум за демократија 2022 / 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑭𝒐𝒓𝒖𝒎 𝒇𝒐𝒓 𝑫𝒆𝒎𝒐𝒄𝒓𝒂𝒄𝒚 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝑫𝒆𝒎𝒐𝒄𝒓𝒂𝒄𝒚: 𝑨 𝑵𝒆𝒘 𝑯𝒐𝒑𝒆?, кој официјално започнa денеска во Стразбур.

Годинешниот форум е во време кога демократијата бележи пад и е соочена со сериозни предизвици на глобално ниво. Истиот претставува можност, за сите оние кои веруваат во демократијата, да поразговараат во насока на нејзино зајакнување и понатамошно унапредување.

More To Explore