Жидас Даскаловски: Какво ни е образованието, реформите се преблаги и меки

Share This Post

На македонскиот високо-образован систем, но и на основното и средното образование му требаат темелни и суштински реформи. Тие треба да бидат со повеќе дијалог на сите засегнати страни, како што се професорите, студентите, бизнис заедницата. Универзитетскиот Професор, Жидас Даскаловски, во интервју за Прес24, потенцира дека ниедна реформа која е во функција на подобрување на образованието не треба да се стигматизира, априори одбивањето на предлог законски мерки со протести на улица, како и неуважувањето на сугестиите на засегнатите страни без соодветни аргументи е погрешно и непринципелно, вели Даскаловски, професор на Факултетот за безбедност на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола…

 

More To Explore