Дома или надвор, сите сме Македонци!

Share This Post

Македонските иселеници ја поддржуваат економијата на земјата и тоа е силен аргумент дека тие треба да имаат свои претставници преку кои ќе бидат вклучени во политиката во земјата и кои ќе ги бранат нивните интереси. Познавачите и иселениците го поздравуваат предлогот на ВМРО-ДПМНЕ што го соопшти премиерот Никола Груевски за избор на 20, наместо тројца пратеници од дијаспората …

More To Explore