Добри Брендови во 2017

Share This Post

Голема благодарност до првата генерација на Добри брендови Adora Engineering / Адора Инженеринг Скопје, Стопанска банка – На ваша страна, Пакомак, Bucen Kozjak – Бучен Козјак, ОКТА, ЕВН Македонија и Стопанска банка- Битола кои изминатите неколку месеци даваат поддршка и несебично го споделуваат своето искуство и знаење со социјалните претпријатија, кои се трансформираа од невладини организации во рамки на проектот Smart start.
Потрагата по новите домашни Добри брендови за 2018 година е започната.
Дали си ти Добар бренд? #dobarbrend

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support