Десетто седмично предавање со проф. Митко Б. Панов

Share This Post

На 01.06.2022 во 18 часот во х. Хилтон предавање оддржа Митко Б. Панов, редовен професор на Институт за национална историја. Панов ни говореше на тема “Историјата на Македонија во политичкиот концепт на договорите со Бугарија и Грција.” Ова воедно беше и последно седмично предавање за учесниците од генерација 2021/2022.

More To Explore