Десетто Седмично Предавање со Башким Бакиу

Share This Post

Последно за 2022/3 година предавање со дискусија со магистер Башким Бакиу, алумнус од Школото, се одржа во четврток 1.6.2023 во 17 часот. Темата беше: Уставни измени што ако да што ако не?

More To Explore