Деветто седмично предавање за 2021/22 на проф. Раде Ракојчевски

Share This Post

На 18.5.2022 во 18 часот во х. Хилтон предавање имаше вонреден проф. д-р Раде Рајковчевски, Раководител на Катедрата за полициски науки, Факултет за безбедност-Скопје, Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола на тема „Можности за градење поотпорни локални заедници кон катастрофи: иницијативи и препознавање на истите од локалните и државните актери во управувањето со ризиците од катастрофи“.

More To Explore