Девето седмично предавање за 2016/7 година со Илијa Џугoмaнoв (АТА)

Share This Post

Девето седмично предавање за 2016/7 година. Г-н.  Илијa Џугoмaнoв прoгрaмски директoр нa АТА Евроатлантски Сoвет нa РМ сo темa: Влијанието на евро-атлантските интегративни процеси врз меѓуетничките односи. 23.11.2016

More To Explore