Дебата на тема 18% помалку вредни: јазот во платите на мажите и жените во РМ

Share This Post

ЦИКП организираше дебата на тема 18% помалку вредни: јазот во платите на мажите и жените во РМ. Огромна благодарност до одличните говорници и публиката видно заинтересирана за надминување на стереотипите и предрасудите, креирање на политики кои ќе бидат родово свесни и премостување на родовиот јаз на пазарот на труд! 

More To Explore