Дали се согласувате со исказот: „Подобро би бил непријавен работник со повисока плата одколку пријавен со пониска плата.”

Share This Post

Кога се работи за скриената економија во Македонија има и добри вести. Во споредба со 2014 во 2016 година поголем дел од испитаниците од домаќинства со пониски приходи не се сложувале со изјавата „Подобро би бил непријавен работник со повисока плата одколку пријавен со пониска плата.”

When we are talking about hidden economy in Macedonia there is also good news. Comparing to 2014 in 2016 a larger proportion of the respondents from low income households have disagreed with the statement “I would rather be an undeclared worker with a lower wage then declared worker with lower wage.”

More To Explore