Дали неплаќањето даноци треба да се толерира?

Share This Post

Ако вие сте истражувач кој поставува прашања на сопственото четиричлено семејство во Македонија – еден од трите членови на вашето семејство ќе се сложи или ќе биде неутрален со изјавата „Неплаќањето даноци треба да се толерира.“

If you are the researcher asking questions within your own four member household in Macedonia – one in three of your family will agree or be neutral with the statement “Not paying taxes should be tolerated.”

More To Explore