Граѓаните на западен Балкан најмногу веруваат на војската, најмалку на политичките партии

Share This Post

Истражувањето на јавното мислење спроведено во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Србија и Црна Гора, од страна на Центарот за истражувaње и креирање политики – Скопје и пет други регионални организации, покажа дека граѓаните од регионот најмногу имаат доверба во државните и меѓународните воени институции.

Во Македонија и Србија институции со најголема доверба се државните армии (71.5 отсто од испитанците во Македонија и 69 отсто од испитаниците во Србија), додека во Албанија и Косово тоа се меѓународни воени институции како НАТО(71%) и односно КФОР (67%). Во Албанија, државната армија се рангира трета (44%) согласно довербата на граѓаните…

 

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support