ЛОТОС во медиумите…

Share This Post

Утрово во неколку медиуми се појавија насловите:

“ЛОТОС ќе ја испитува  корупцијата во Охрид, Струга, Вевчани и Кичево“,

“Корупцијата во Охрид, Струга, Вевчани и Кичево под лупата на ,,ЛОТОС’’,

“Локалната агенција за развој ќе истражува дали има корупција во локалните власти“…

MIA

Ohridpress

Ohridnews

Lihnidcom

WebOhrid

INPRESS

Sitel

Time.mk

More To Explore