ЛОТОС во медиумите…

Share This Post

Утрово во неколку медиуми се појавија насловите:

“ЛОТОС ќе ја испитува  корупцијата во Охрид, Струга, Вевчани и Кичево“,

“Корупцијата во Охрид, Струга, Вевчани и Кичево под лупата на ,,ЛОТОС’’,

“Локалната агенција за развој ќе истражува дали има корупција во локалните власти“…

MIA

Ohridpress

Ohridnews

Lihnidcom

WebOhrid

INPRESS

Sitel

Time.mk

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support