Второ Седмично Предавање со Проф. Цане Мојаноски

Share This Post

Четврток 2.11 во 18 часот, во канцелариите на ЦРПМ седмично предавање имавме со Проф. Цане Мојаноски на тема „Актуелните случувања и демократските процеси во РМ.„

More To Explore