Второ седмично предавање за генерација 2021/2 со проф. Дритон Кучи

Share This Post

Во вторник на 7.12.2021 во х.Хилтон од 18 часот неделно предавање оддржа Дритон Кучи професор по уставно право на Правен Факултет, Државен Универзитет во Тетово. Неговата тема беше: Компаративни искуства во доминација на извршната врз законодавната власт. Driton Q. Kuqi е алумнист на Школото и поранешен министер за економија.

More To Explore