Во 2016 година корупцијата е водечката линија за дефицитите во доброто владеење во Република Македонија…

Share This Post

Во 2016 година корупцијата е водечката линија за дефицитите во доброто владеење во Република Македонија. Бизнис анкетите спроведени од страна на ЦИКП само ги потврдуваат наодите презентирани во извештаите на Светскиот економски форум за 2017-2018 година каде што е евидентно враќање на фокусот на бизнисите на темата на корупција. Имено, фактор број еден за постоењето на скриената економија … прочитајте понатаму во информацијата за медиуми

More To Explore