Во Европа бебиситерките се сива економија, а во Македонија цели дејности

Share This Post

Ако за развиените европски земји сивата економија се гледа во работата на бебиситерките, соседската помош или слични работи преку кои граѓаните се обидуваат да избегнат плаќање данок, во Македонија и земјите од југоисточна Европа сивата економија вирее во главните економски дејности – градежништво, угостителство, транспорт, текстилна индустрија, занаетчиство, зелените пазари, се доживува како нормална појава, вработува голем број луѓе и опфаќа висок процент од домашниот бруто производ (БДП).

Ова покрај другото беше посочено на денешната работилница „Зајакнување на медиумското известување за скриената економија и корупцијата: најнови трендови и европски искуства“ организирана од Центарот за истражување и креирање политики…

 

More To Explore