Водич за отворена влада

Share This Post

Објавување на податоци за имотна состојба и конфликт на интереси, буџети и граѓански активизам – Специјален извештај

Објавување на податоци за имотна состојба и конфликт на интереси

Вовед

Кога јавните службеници ги користат позициите за приватни придобивки, се поткопува институцијата, се лишуваат граѓаните од неопходните услуги и се попречува економскиот развој. Конфликтот на интереси се јавува кога јавен службеник е во позиција да ја употреби функцијата за лични, приватни придобивки или за придобивка на други приватни лица. Ова укажува на можноста, што не мора да значи, постоење на несоодветно раководење. Така што потребен е регулаторен систем од правила, управување и спроведување, за да се намали ризикот на реално или перципирано неетичко раководење…

 

ВОДИЧ ЗА ОТВОРЕНА ВЛАДА
ВОДИЧ ЗА ОТВОРЕНА ВЛАДА
Објавување на податоци за имотна состојба и конфликт на интереси, буџети и граѓански активизам – Специјален извештај

Download File, MK

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support