Воведување на Систем за квалитет во управувањето (СКУ) во граѓанските организации

Share This Post

Стигнавме и во Штип кај ЕХО – Едукативна хуманатирна организација. Во рамки на проектот поддржан од Civica Mobilitas за воведување на Систем за квалитет во управувањето (СКУ) во граѓанските организации разгледавме некои предизвици и добри практики при воведување на стандарди од Прирачникот кој што произлезе од оваа иницијатива. Воведување на СКУ е особено важно за организации кои нудат услуги (како на пр. бесплатна правна помош). Во таа насока разговаравме и за иницијатива за формирање на коалиција од граѓански организации за регистрирање на стандардот.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support