Високо ниво на сива економија во општеството

Share This Post

Во Градежништвото, угостителскиот сектор, зелените пазари и во сервисите за поправка на автомобили има најмногу сива економија.Според последните мерења на центарот за истражување и креирање политики нивото на таканаречената скриена или сива економија се движи од 24 до 47% од бруто домашниот производ.Државата има акциски план за справување со оваа појава , со недостига поголема поврзаност меѓу институциите потенцираат од Црпм…

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support