ВЕСТ, 30 април 2012

Share This Post

Тимот на ЦИКП Скопје во текот на месец април оствари средби со следниве компании:

ДОМИА-ДОО-Прилеп; КОМФИ-АНГЕЛ, Прилеп;

МОНИКА, Прилеп; АЦЕЛОР МИТЕЛ, Скопје и  ФЕНИ ИНДУСТРИ, Кавадарци.

На овие средби се разговаше за влијанието на финасиката криза на работењето на компаниите, кои мерки ги преземале самите менаџери како свои предлози или предлози на вработените и синдикатите за ублажување и  надминување на последиците од кризата кои биле од директно влијание на вработените и на производството. Исто така беше разговарано и за степенот на социјалниот дијалог на ниво на работодавачи-работници во периодот на економската криза и резулататите од тоа.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support