ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ НИ ЗНАЧИ! – Испитување на јавно мислење за млади (15-29 год.)

Share This Post

ЦИКП со поддршка на Амбасадата на Франција спроведува истражување на тема Влијанието на европските програми за младинска мобилност врз одливот/приливот на кадар во Република Македонија. Доколку имате 15-29 години, Ве замолуваме да ни помогнете на тој начин што ќе одвоите 5 минути да го пополните прашалникот на овој ЛИНК

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support