Брза анализа на превземените и предложените мерки за справување со влијанието на епидемијата од COVID-19

Share This Post

Центарот за истражување и креирање политики дава личен придонес кон дијалогот на политики кој се води по однос на мерките кои се донесени или предложени да бидат усвоени. Нашите забелешки се од родова перспектива и имаат за цел да го намалат родовиот јаз кај мерките кои се носат од страна на Владата и кој истиот може да се јави во борба со кризата. Погледнете ја брзата анализа тука и дознајте кои се нашите препораки за убалжување на последиците од кризата предизвикана од корона-вирусот од родов аспект.

Here you can have a look at the English version.

More To Explore