Брза анализа на преземените и предложени мерки за справување со влијанието на епидемијата од Ковид-19 (второ издание)

Share This Post

Центарот за истражување и креирање политики, овој пат  со соработка и помош од Радар,  ЕХО – Штип,  Гласен текстилец,  Рурална Коалиција,  Движење против хендикеп Полио плус и Националната мрежа за борба со насилството врз жените и семејно насилство продолжуваат да даваат личен придонес кон дијалогот на политики кој се води по однос на мерките кои се донесени или предложени да бидат усвоени во поглед на последиците од Ковид -19.

Нашите забелешки повторно се од родова перспектива и имаат за цел да го намалат родовиот јаз кај мерките кои се носат од страна на Владата имајќи ја предвид изразената подредена улога на жената за време на кризата.

Погледнете го второто издание на брзата анализа  во прилог  и дознајте кои се нашите препораки за убалжување на последиците од кризата предизвикана од корона-вирусот од родов аспект.

Here you can have a look at the English version.

More To Explore