Безбедносните предизвици бараат реформи и регионална соработка

Share This Post

Безбедносните предизвици кои што се исправени пред Република Македонија бараат реформи со кои ќе се спротивставиме на новите закани. Ова се дел од пораките упатени од Меѓународната конференцијата за безбедност во Охрид, а на која учествуваа 130 професори од петнаесет држави…

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support