Бараме нова генерација социјални претпријатија

Share This Post

“Поради големиот успех на проектот и интересот кој го побуди проектот и кај невладините организации кои имаат желба да работат како социјално претпријатие и кај општествено одговорните компании, ЦИКП во моментов работи на нов повик за продолжување на проектот со цел создавање нова генерација социјални претпријатија и поврзување на истите со нови Добри брендови.”
http://www.biznisvesti.mk/zapochnuva-vtorata-potraga-po-dobri-brendovi/

More To Explore