Visit to the European Court for Human Rights

Share This Post

Генерацијата 2016-2017 на слушатели на Школото за Јавни Политики Мајка Тереза денеска оствари посета на Судот за човекови права во Стразбур во рамките на Светскиот форум за демократија

More To Explore