TV commercials from gender perspective

0
1067

Here is another animation of the results of the media monitoring from gender perspective. We turn our attention to TV commercials / Повелете нова анимацијата на податоците од мониторингот на медиумите од родова перспектива. Овде се осврнавме на ТВ рекламите