ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ НИЗ ЛУПАТА НА РОДОВОТО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ

Целта на овој извештај е анализа на состојбата на приходите во Буџетот на општина Свети Николе за 2016 година и какво влијание

Author/s:

Ирина Поцкова,

Available in the following language versions:

  • ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ НИЗ ЛУПАТА НА РОДОВОТО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ