Предлог буџетска иницијатива за општина Струга

Со цел родово одговорно и партиципативно буџетирање во општината Струга во рамки на проектот „Низ женски леќи“ подготвена е оваа предлог буџетска иницијатива која ги застапува интересите на руралните жени и мажи, сиромашни жени и мажи, жени и мажи со попреченост, маргинализираните жени и мажи ( од етничка, религиозна или сексуална природа) и жени и мажи од ранливите возрасни групи (млади и постари граѓани).

Author/s:

Центар за истражување и креирање политики

Available in the following language versions:

  • Предлог буџетска иницијатива за општина Струга