ПЛАГИЈАРИЗМОТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – истражувачки извештај –

Во овој извештај се разгледува проблемот на плагијаторството, со акцент на контекстот на Северна Македонија. Се разгледуваат правните основи и мерките кои се применуват за спречување на плагијаторството.

Author/s:

д-р Кире Бабаноски м-р Катерина Климоска м-р Даниел Ѓоќески Билјана Дуковска

Available in the following language versions:

  • ПЛАГИЈАРИЗМОТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ - истражувачки извештај -